Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Základní škola pro sluchově postižené

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 28 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123247 Český jazyk I pro 2. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
300 český jazyk NEDOSTUPNÉ!!! 1. vydání; 140 stran
123224 Učíme se češtinu - II (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
70 český jazyk 1. vydání; 60 stran
123225 Učíme se češtinu - III (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
70 český jazyk 1. vydání; 60 stran
123121 Čítanka I pro 1. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
200 český jazyk MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!,1. vydání; 160 stran
123122 Čítanka II pro 2. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
200 český jazyk 1. vydání; 168 stran
123123 Čítanka III pro 2. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
200 český jazyk 1. vydání; 168 stran
123248 Dějepis - Středověk
(Základní škola pro sluchově postižené)
240 dějepis 1. vydání; 80 stran + časová osa + příloha 12 stra
123222 Dějepis - Starověk II
(Základní škola pro sluchově postižené)
235 dějepis 1. vydání; 84 stran + časová osa
123191 Dějepis - Pravěk a starověk I
(Základní škola pro sluchově postižené)
220 dějepis MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!,1. vydání; 72 stran + časo
123291 Dějepis - Novověk
(Základní škola pro sluchově postižené)
322 dějepis 1. vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123305 Dějepis - Nejnovější dějiny
(Základní škola pro sluchově postižené)
340 dějepis 1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123230 Základy fyziky
(Základní škola pro sluchově postižené)
315 fyzika MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!;1. vydání; 96 stran
123289 Fyzika - mechanika, termodynamika, akustika
(Základní škola pro sluchově postižené)
230 fyzika 1.vydání; 104 stran + příloha 8 stran
123293 Fyzika - elektřina a magnetismus, optika, astronomie
(Základní škola pro sluchově postižené)
302 fyzika 1. vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123237 Základy chemie I ( pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
150 chemie 1. vydání; 56 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 28 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)