Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Odborná učiliště a praktické školy

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 27 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123177 Český jazyk - pracovní sešit 1 - mluvnice
(Odborná učiliště a praktické školy)
55 český jazyk 2. vydání; 44 stran
123178 Český jazyk - pracovní sešit 2 - sloh
(Odborná učiliště a praktické školy)
55 český jazyk 2. vydání; 32 stran
123159 Český jazyk
(Odborná učiliště a praktické školy)
110 český jazyk 3. vydání; 96 stran
123209 Epidemiologie a hygiena
(Odborná učiliště a praktické školy)
75 epidemiologie a hygiena 1. vydání; 46 stran
123203 Hospodářské výpočty
(Odborná učiliště a praktické školy)
90 hospodářské výpočty 1. vydání; 184 stran
123218 Květinářství
(Odborná učiliště a praktické školy)
120 květinářství 1. vydání; 160 stran
123195 Matematika (geometrie)
(Odborná učiliště a praktické školy)
230 matematika 3. vydání; 216 stran
123158 Matematika (aritmetika, algebra)
(Odborná učiliště a praktické školy)
180 matematika 3. vydání; 184 stran
123250 Občanská výchova I
(Odborná učiliště a praktické školy)
50 občanská výchova MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!! 1. vydání; 104 stran
123251 Občanská výchova II
(Odborná učiliště a praktické školy)
50 občanská výchova 1.vydání; 72 stran
123252 Občanská výchova III
(Odborná učiliště a praktické školy)
50 občanská výchova 1. vydání; 64 stran
123199 Oděvní materiály
(Odborná učiliště a praktické školy)
80 oděvní materiály 2. vydání; 136 stran
123227 Ovocnictví
(Odborná učiliště a praktické školy)
85 ovocnictví 1. vydání; 108 stran
123172 Základy rodinné výchovy (příručka pro odborná učiliště)
(Odborná učiliště a praktické školy)
70 rodinná výchova 3. upravené vydání, 56 stran
123228 Sadovnictví
(Odborná učiliště a praktické školy)
90 sadovnictví 1. vydání; 96 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 27 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)