Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 91 - 105; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123111 Integrace sluchově postiženého dítěte v mateřské a základní škole
(Odborná literatura)
65 metodický materiál - sluchové postižení 2. upravené vydání; 64 stran
123110 Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením
(Odborná literatura)
70 metodický materiál - zrakové postižení 2. upravené vydání; 92 stran
123106 Vzdělávací program pomocné školy a přípravného stupně pomocné školy
(Odborná literatura)
35 vzdělávací program 2. upravené vydání; 64 stran
123103 Stolní tenis
(Odborná literatura)
10 tělesná výchova 1. vydání; 20 stran
123319 Fyzika 9 (učebnice)
(Odborná literatura)
100 fyzika NEDOSTUPNÉ! 1.vydání; 104 stran
123320 Fyzika 9 (pracovní sešit)
(Odborná literatura)
50 fyzika 1.vydání; 32 stran
123099 Matematika pro 9. ročník
(Odborná literatura)
95 matematika 3. vydání; 92 stran
123100 Fyzika pro 9. ročník (učebnice)
(Odborná literatura)
40 fyzika 96 stran; DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - STARŠÍ VYDÁNÍ!!!
123096 Český jazyk pro 9. ročník
(Odborná literatura)
95 český jazyk 5. vydání; 72 stran
123097 Matematika pro 7. ročník
(Odborná literatura)
95 matematika 4. vydání; 84 stran
123098 Matematika pro 8. ročník
(Odborná literatura)
95 matematika 4. vydání; 80 stran
123095 Český jazyk pro 8. ročník
(Odborná literatura)
95 český jazyk 4. vydání; 80 stran
123091 Český jazyk pro 6. ročník
(Odborná literatura)
95 český jazyk 2. vydání; 88 stran
123092 Český jazyk pro 6. ročník (pracovní sešit)
(Odborná literatura)
50 český jazyk 5. vydání; 48 stran
123093 Český jazyk pro 7. ročník
(Odborná literatura)
95 český jazyk 3. vydání; 84 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 91 - 105; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)