Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 76 - 90; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123069 Matematika pro 4. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 matematika 7. vydání; 56 stran
123068 Matematika pro 4. ročník
(Základní škola praktické)
95 matematika MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 4. vydání; 96 stran
123052 Matematika pro 2. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 matematika 5. vydání; 56 stran
123053 Matematika pro 3. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 matematika 4. vydání; 48 stran
123043 Matematika pro 2. ročník
(Základní škola praktické)
95 matematika 4. vydání; 40 stran
123042 Matematika pro 3. ročník
(Základní škola praktické)
95 matematika 5. vydání; 64 stran
123257 Matematika pro 7. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
55 matematika 1. vydání; 48 stran
123258 Matematika pro 8. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
55 matematika 2. vydání; 48 stran
123259 Matematika pro 9. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
55 matematika MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 3. vydání
123328 Sbírka úloh z matematiky II
(Základní škola praktické)
90 matematika 1. vydání; 140 stran
123327 Sbírka úloh z matematiky I
(Základní škola praktické)
70 matematika 1. vydání; 72 stran
123245 Opožděný vývoj řeči - Dysfázie - metodika reedukace
(Základní škola praktické)
100 metodický materiál - logopedie 1.vydání; 104 stran
123215 Koktavost - metodika reedukace
(Základní škola praktické)
50 metodický materiál - logopedie 1. vydání; 64 stran
123212 Dyslalie - metodika reedukace
(Základní škola praktické)
100 metodický materiál - logopedie 2. vydání; 64 stran
123270 Mutismus - metodika reedukace
(Základní škola praktické)
60 metodický materiál - logopedie 1. vydání; 36 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 76 - 90; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)