Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 76 - 90; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123121 Čítanka I pro 1. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
200 český jazyk MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!,1. vydání; 160 stran
123122 Čítanka II pro 2. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
200 český jazyk 1. vydání; 168 stran
123123 Čítanka III pro 2. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
200 český jazyk 1. vydání; 168 stran
123120 Věcné učení (metodická příručka)
(Základní škola pro sluchově postižené)
40 prvouka 2. vydání; 48 stran
123119 Chodíme do školy 3
(Základní škola pro sluchově postižené)
95 prvouka 2. vydání; 16 listů; volné listy
123119/2s Chodíme do školy 3
(Základní škola pro sluchově postižené)
110 prvouka 2.vydání; 32 stran; spirála
123118 Chodíme do školy 2
(Základní škola pro sluchově postižené)
95 prvouka 2. vydání; 16 listů; volné listy
123118/2s Chodíme do školy 2
(Základní škola pro sluchově postižené)
110 prvouka 2.vydání; 32 stran; spirála
123117 Chodíme do školy 1
(Základní škola pro sluchově postižené)
95 prvouka 2. vydání; 16 listů; volné listy
123326 Přírodopis-Země naše planeta (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
40 přírodopis 1.vydání; 24 stran
123321 Matematika II
(Základní škola pro sluchově postižené)
125 matematika 1. vydání; 74 stran
123322 Matematika II - PS 1
(Základní škola pro sluchově postižené)
75 matematika 1.vydání; 52 stran
123116 Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ
(Základní škola pro sluchově postižené)
50 metodický materiál - zrakové postižení 2., upravené vydání; 28 stran
123113 Český jazyk pro 8. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
50 český jazyk 5. vydání; 36 stran
123114 Český jazyk pro 9. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
50 český jazyk 5. vydání; 32 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 76 - 90; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)