Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Základní škola praktická

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 61 - 72; celkem 72 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123317 Přírodopis-Biologie člověka (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
50 přírodopis 1.vydání; 24 stran
123307 Přírodopis - Zoologie (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
46 přírodopis 1. vydání; 20 stran
123306 Přírodopis - Zoologie (učebnice)
(Základní škola praktická)
100 přírodopis 1.vydání; 80 stran;
123310 Přírodopis - Botanika (učebnice)
(Základní škola praktická)
110 přírodopis 1. vydání; 72 stran
123311 Přírodopis - Botanika (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
40 přírodopis 1. vydání; 20 stran
123294 Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
100 vlastivěda 1. vydání, 52 stran
123295 Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme PS (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
50 vlastivěda 1.vydání, 32 stran
123296 Člověk a jeho svět - Lidé kolem nás (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
100 vlastivěda 1. vydání, 48 stran
123297 Člověk a jeho svět - Lidé kolem nás PS (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
50 vlastivěda 1. vydání, 32 stran
123298 Člověk a jeho svět - Lidé a čas (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
100 vlastivěda 1. vydání, 40 stran
123299 Člověk a jeho svět - Lidé a čas PS (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
50 vlastivěda 1. vydání, 28 stran
123035 Vzdělávací program zvláštní školy
(Základní škola praktická)
45 vzdělávací program 2. upravené vydání; 96 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 61 - 72; celkem 72 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)