Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Základní škola praktická

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 46 - 60; celkem 72 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123258 Matematika pro 8. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
55 matematika 2. vydání; 48 stran
123259 Matematika pro 9. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
55 matematika MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 3. vydání
123328 Sbírka úloh z matematiky II
(Základní škola praktická)
90 matematika 1. vydání; 140 stran
123327 Sbírka úloh z matematiky I
(Základní škola praktická)
70 matematika 1. vydání; 72 stran
123281 Výchova k občanství 1 - Člověk v demokratickém státě
(Základní škola praktická)
80 občanská výchova 1. vydání, 72 stran
123301 Výchova k občanství 1 - Člověk v demokratickém státě - pracovní sešit
(Základní škola praktická)
35 občanská výchova 1. vydání, 24 stran
123072 Prvouka pro 3. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
40 prvouka 6. vydání; 48 stran
123071 Prvouka pro 2. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
40 prvouka 5. vydání; 48 stran
123070 Prvouka pro 1. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
60 prvouka 5. rozšířené vydání; 52 stran
123049 Prvouka pro 1. až 3. ročník (metodická příručka)
(Základní škola praktická)
15 prvouka 2. vydání; 20 stran
123326 Přírodopis-Země naše planeta (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
40 přírodopis 1.vydání; 24 stran
123325 Přírodopis-Země naše planeta (učebnice)
(Základní škola praktická)
100 přírodopis 1.vydání; 92 stran
123273 Obecný přírodopis (učebnice)
(Základní škola praktická)
75 přírodopis 1. vydání; 56 stran
123274 Obecný přírodopis (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
30 přírodopis 1. vydání; 16 stran
123316 Přírodopis-Biologie člověka (učebnice)
(Základní škola praktická)
100 přírodopis 1.vydání; 72 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 46 - 60; celkem 72 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)