Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Základní škola praktická

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 46 - 60; celkem 72 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123278 Fyzika 7 - 1. část (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
35 fyzika 1.vydání; 24 stran
123279 Fyzika 7 - 2. část (učebnice)
(Základní škola praktická)
75 fyzika 1.vydání; 48 stran
123280 Fyzika 7 - 2. část (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
25 fyzika 1.vydání; 16 stran
123275 Starověk
(Základní škola praktická)
75 dějepis 1.vydání, 54 stran
123276 Starověk pracovní sešit
(Základní škola praktická)
40 dějepis 1.vydání, 24 stran
123273 Obecný přírodopis (učebnice)
(Základní škola praktická)
75 přírodopis 1. vydání; 56 stran
123274 Obecný přírodopis (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
30 přírodopis 1. vydání; 16 stran
123300 Základy angličtiny 1 - MY WORLD, metodická příručka MP
(Základní škola praktická)
25 anglický jazyk 1.vydání, 32 stran
sada Základy angličtiny 1 - MY WORLD (soubor - učebnice, pracovní sešit, metodická příručka)
(Základní škola praktická)
140 anglický jazyk 1. vydání
123112 Český jazyk pro 7.ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
50 český jazyk 5. vydání; 40 stran
123294 Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
100 vlastivěda 1. vydání, 52 stran
123295 Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme PS (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
50 vlastivěda 1.vydání, 32 stran
123296 Člověk a jeho svět - Lidé kolem nás (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
100 vlastivěda 1. vydání, 48 stran
123297 Člověk a jeho svět - Lidé kolem nás PS (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
50 vlastivěda 1. vydání, 32 stran
123298 Člověk a jeho svět - Lidé a čas (vlastivěda)
(Základní škola praktická)
100 vlastivěda 1. vydání, 40 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 46 - 60; celkem 72 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)