Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 46 - 60; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123289 Fyzika - mechanika, termodynamika, akustika
(Základní škola pro sluchově postižené)
230 fyzika 1.vydání; 104 stran + příloha 8 stran
123293 Fyzika - elektřina a magnetismus, optika, astronomie
(Základní škola pro sluchově postižené)
302 fyzika 1. vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123308 Fyzika 8 (učebnice)
(Základní škola pro sluchově postižené)
100 fyzika 1. vydání; 104 stran
123309 Fyzika 8 (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
50 fyzika 1. vydání; 40 stran
123203 Hospodářské výpočty
(Základní škola pro sluchově postižené)
90 hospodářské výpočty 1. vydání; 184 stran
123037 Hudební výchova pro 4. až 6. ročník speciálních škol
(Základní škola pro sluchově postižené)
27 hudební výchova NEDOSTUPNÉ! 2. vydání; 144 stran
123237 Základy chemie I ( pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
150 chemie 1. vydání; 56 stran
123231 Základy chemie I
(Základní škola pro sluchově postižené)
250 chemie 1. vydání; 72 stran
123218 Květinářství
(Základní škola pro sluchově postižené)
120 květinářství 1. vydání; 160 stran
123195 Matematika (geometrie)
(Základní škola pro sluchově postižené)
230 matematika 3. vydání; 216 stran
123173 Přehled učiva matematiky II (geometrie)
(Základní škola pro sluchově postižené)
110 matematika 1. vydání; 160 stran
123179 Sbírka cvičení z matematiky pro 4. - 6. ročník
(Základní škola pro sluchově postižené)
40 matematika DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!!!! 2. vydání; 104 stran
123323 Matematika II - PS 2
(Základní škola pro sluchově postižené)
75 matematika MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 1.vydání; 48 stran
123324 Matematika II - PS 3
(Základní škola pro sluchově postižené)
75 matematika 1.vydání; 52 stran
123165 Počty pro střední stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
50 matematika DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!! 2. vydání, 64 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 46 - 60; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)