Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 46 - 60; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123172 Základy rodinné výchovy (příručka pro odborná učiliště)
(Odborná učiliště a praktické školy)
70 rodinná výchova 3. upravené vydání, 56 stran
123173 Přehled učiva matematiky II (geometrie)
(Odborná učiliště a praktické školy)
110 matematika 1. vydání; 160 stran
123177 Český jazyk - pracovní sešit 1 - mluvnice
(Odborná učiliště a praktické školy)
55 český jazyk 2. vydání; 44 stran
123178 Český jazyk - pracovní sešit 2 - sloh
(Odborná učiliště a praktické školy)
55 český jazyk 2. vydání; 32 stran
123179 Sbírka cvičení z matematiky pro 4. - 6. ročník
(Odborná učiliště a praktické školy)
40 matematika DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!!!! 2. vydání; 104 stran
123323 Matematika II - PS 2
(Odborná učiliště a praktické školy)
75 matematika MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 1.vydání; 48 stran
123324 Matematika II - PS 3
(Odborná učiliště a praktické školy)
75 matematika 1.vydání; 52 stran
123165 Počty pro střední stupeň
(Odborná učiliště a praktické školy)
50 matematika DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!! 2. vydání, 64 stran
123312 Matematika I
(Odborná učiliště a praktické školy)
120 matematika 1. vydání, 72 stran
123313 Matematika I - PS 1
(Odborná učiliště a praktické školy)
60 matematika 1.vydání, 48 stran
123314 Matematika I - PS 2
(Odborná učiliště a praktické školy)
60 matematika 1. vydání, 52 stran
123315 Matematika I - PS 3
(Odborná učiliště a praktické školy)
60 matematika 1. vydání, 52 stran
123159 Český jazyk
(Odborná učiliště a praktické školy)
110 český jazyk 3. vydání; 96 stran
123160 Učíme se českou znakovou řeč
(Odborná učiliště a praktické školy)
450 znakový jazyk 3. vydání; 128 stran
123158 Matematika (aritmetika, algebra)
(Odborná učiliště a praktické školy)
180 matematika 3. vydání; 184 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 46 - 60; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)