Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Odborná literatura

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 31 - 37; celkem 37 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123130 Čich a chuť u zrakově postižených
(Odborná literatura)
55 metodický materiál - zrakové postižení 1. vydání; 32 stran
123129 Hmat u zrakově postižených
(Odborná literatura)
55 metodický materiál - zrakové postižení 1. vydání; 40 stran
123116 Kompenzační pomůcky pro zrakově postižené žáky ZŠ
(Odborná literatura)
50 metodický materiál - zrakové postižení 2., upravené vydání; 28 stran
123110 Integrované vzdělávání dětí se zrakovým postižením
(Odborná literatura)
70 metodický materiál - zrakové postižení 2. upravené vydání; 92 stran
123103 Stolní tenis
(Odborná literatura)
10 tělesná výchova 1. vydání; 20 stran
123102 Lyžování a jiné aktivity na sněhu
(Odborná literatura)
15 tělesná výchova 1.vydání; 52 stran
123244 Výtvarná výchova - nápady do školních lavic
(Odborná literatura)
70 výtvarná výchova 1. vydání
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 31 - 37; celkem 37 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)