Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Odborná literatura

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 31 - 37; celkem 37 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123037 Hudební výchova pro 4. až 6. ročník speciálních škol
(Odborná literatura)
27 hudební výchova NEDOSTUPNÉ! 2. vydání; 144 stran
123270 Mutismus - metodika reedukace
(Odborná literatura)
60 metodický materiál - logopedie 1. vydání; 36 stran
123271 Psychologie sluchově postižených ve školní praxi
(Odborná literatura)
130 metodický materiál - sluchové postižení 1.vydání; 64 stran
123272 Strukturované učení pro žáky s autismem
(Odborná literatura)
220 autismus NEDOSTUPNÉ!! 1. vydání; 112 stran
123287 Palatolalie, afázie - metodika reedukace
(Odborná literatura)
60 metodický materiál - logopedie 1.vydání, 48 stran
123318 Rozvoj výslovnosti
(Odborná literatura)
60 metodický materiál - logopedie 1. vydání; 56 stran,
123102 Lyžování a jiné aktivity na sněhu
(Odborná literatura)
15 tělesná výchova 1.vydání; 52 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 31 - 37; celkem 37 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)