Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Základní škola praktická

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 31 - 45; celkem 72 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123179 Sbírka cvičení z matematiky pro 4. - 6. ročník
(Základní škola praktická)
40 matematika DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!!!!! 2. vydání; 104 stran
123099 Matematika pro 9. ročník
(Základní škola praktická)
95 matematika 3. vydání; 92 stran
123097 Matematika pro 7. ročník
(Základní škola praktická)
95 matematika 4. vydání; 84 stran
123098 Matematika pro 8. ročník
(Základní škola praktická)
95 matematika 4. vydání; 80 stran
123088 Matematika pro 6. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
50 matematika 5. vydání; 48 stran
123087 Matematika pro 6. ročník
(Základní škola praktická)
95 matematika 2. vydání; 96 stran
123086 Matematika pro 5. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
50 matematika 6. vydání; 48 stran
123085 Matematika pro 5. ročník
(Základní škola praktická)
100 matematika 4. vydání; 88 stran
123069 Matematika pro 4. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
50 matematika 7. vydání; 56 stran
123068 Matematika pro 4. ročník
(Základní škola praktická)
95 matematika MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 4. vydání; 96 stran
123052 Matematika pro 2. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
50 matematika 5. vydání; 56 stran
123053 Matematika pro 3. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
50 matematika 4. vydání; 48 stran
123043 Matematika pro 2. ročník
(Základní škola praktická)
95 matematika 4. vydání; 40 stran
123042 Matematika pro 3. ročník
(Základní škola praktická)
95 matematika 5. vydání; 64 stran
123257 Matematika pro 7. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
55 matematika 1. vydání; 48 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 31 - 45; celkem 72 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)