Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 31 - 45; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123222 Dějepis - Starověk II
(Základní škola pro sluchově postižené)
235 dějepis 1. vydání; 84 stran + časová osa
123191 Dějepis - Pravěk a starověk I
(Základní škola pro sluchově postižené)
220 dějepis MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!,1. vydání; 72 stran + časo
123275 Starověk
(Základní škola pro sluchově postižené)
75 dějepis 1.vydání, 54 stran
123276 Starověk pracovní sešit
(Základní škola pro sluchově postižené)
40 dějepis 1.vydání, 24 stran
123291 Dějepis - Novověk
(Základní škola pro sluchově postižené)
322 dějepis 1. vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123305 Dějepis - Nejnovější dějiny
(Základní škola pro sluchově postižené)
340 dějepis 1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123209 Epidemiologie a hygiena
(Základní škola pro sluchově postižené)
75 epidemiologie a hygiena 1. vydání; 46 stran
123230 Základy fyziky
(Základní škola pro sluchově postižené)
315 fyzika MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!;1. vydání; 96 stran
123319 Fyzika 9 (učebnice)
(Základní škola pro sluchově postižené)
100 fyzika NEDOSTUPNÉ! 1.vydání; 104 stran
123320 Fyzika 9 (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
50 fyzika 1.vydání; 32 stran
123100 Fyzika pro 9. ročník (učebnice)
(Základní škola pro sluchově postižené)
40 fyzika 96 stran; DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - STARŠÍ VYDÁNÍ!!!
123277 Fyzika 7 - 1. část (učebnice)
(Základní škola pro sluchově postižené)
75 fyzika 1.vydání; 56 stran
123278 Fyzika 7 - 1. část (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
35 fyzika 1.vydání; 24 stran
123279 Fyzika 7 - 2. část (učebnice)
(Základní škola pro sluchově postižené)
75 fyzika 1.vydání; 48 stran
123280 Fyzika 7 - 2. část (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
25 fyzika 1.vydání; 16 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 31 - 45; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)