Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 31 - 45; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123209 Epidemiologie a hygiena
(Odborná učiliště a praktické školy)
75 epidemiologie a hygiena 1. vydání; 46 stran
123212 Dyslalie - metodika reedukace
(Odborná učiliště a praktické školy)
100 metodický materiál - logopedie 2. vydání; 64 stran
123260 Technologie šití oděvů a prádla
(Odborná učiliště a praktické školy)
160 technologie 1. vydání; 120 stran
123214 Didaktické a technické pomůcky pro sluchově postižené v MŠ a ZŠ
(Odborná učiliště a praktické školy)
45 metodický materiál - sluchové postižení 1. vydání; 24 stran
123207 Technologie kuchařských prací
(Odborná učiliště a praktické školy)
140 technologie 3. vydání; 152 stran
123208 Zdravověda pro 2. ročník
(Odborná učiliště a praktické školy)
80 zdravověda 1. vydání; 104 stran
123203 Hospodářské výpočty
(Odborná učiliště a praktické školy)
90 hospodářské výpočty 1. vydání; 184 stran
123202 Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních
(Odborná učiliště a praktické školy)
90 technologie 1. vydání; 84 stran
123201 Zdravověda pro 1. ročník
(Odborná učiliště a praktické školy)
75 zdravověda 1. vydání; 70 stran
123199 Oděvní materiály
(Odborná učiliště a praktické školy)
80 oděvní materiály 2. vydání; 136 stran
123200 Základy zahradnické výroby
(Odborná učiliště a praktické školy)
30 zahradnická výroba 1. vydání; 104 stran
123196 Odezírání u sluchově postižených
(Odborná učiliště a praktické školy)
75 metodický materiál - sluchové postižení 1. vydání; 52 stran
123195 Matematika (geometrie)
(Odborná učiliště a praktické školy)
230 matematika 3. vydání; 216 stran
123192 Obecný zeměpis
(Odborná učiliště a praktické školy)
220 zeměpis MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!; 1. vydání; 88 stran
123191 Dějepis - Pravěk a starověk I
(Odborná učiliště a praktické školy)
220 dějepis MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!,1. vydání; 72 stran + časo
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 31 - 45; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)