Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 166 - 180; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123318 Rozvoj výslovnosti
(Odborná literatura)
60 metodický materiál - logopedie 1. vydání; 56 stran,
123301 Výchova k občanství 1 - Člověk v demokratickém státě - pracovní sešit
(Odborná literatura)
35 občanská výchova 1. vydání, 24 stran
123316 Přírodopis-Biologie člověka (učebnice)
(Odborná literatura)
100 přírodopis 1.vydání; 72 stran
123317 Přírodopis-Biologie člověka (pracovní sešit)
(Odborná literatura)
50 přírodopis 1.vydání; 24 stran
123305 Dějepis - Nejnovější dějiny
(Odborná literatura)
340 dějepis 1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123290 Technologie výroby oděvů
(Odborná literatura)
200 technologie NEDOSTUPNÉ! 1.vydání; 170 stran
123304 Přírodopis - Země, naše planeta
(Odborná literatura)
350 přírodopis 1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123102 Lyžování a jiné aktivity na sněhu
(Odborná literatura)
15 tělesná výchova 1.vydání; 52 stran
123307 Přírodopis - Zoologie (pracovní sešit)
(Odborná literatura)
46 přírodopis 1. vydání; 20 stran
123306 Přírodopis - Zoologie (učebnice)
(Odborná literatura)
100 přírodopis 1.vydání; 80 stran;
123308 Fyzika 8 (učebnice)
(Odborná literatura)
100 fyzika 1. vydání; 104 stran
123309 Fyzika 8 (pracovní sešit)
(Odborná literatura)
50 fyzika 1. vydání; 40 stran
123310 Přírodopis - Botanika (učebnice)
(Odborná literatura)
110 přírodopis 1. vydání; 72 stran
123311 Přírodopis - Botanika (pracovní sešit)
(Odborná literatura)
40 přírodopis 1. vydání; 20 stran
123328 Sbírka úloh z matematiky II
(Odborná literatura)
90 matematika 1. vydání; 140 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 166 - 180; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)