Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 151 - 165; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123310 Přírodopis - Botanika (učebnice)
(Základní škola praktické)
110 přírodopis 1. vydání; 72 stran
123311 Přírodopis - Botanika (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
40 přírodopis 1. vydání; 20 stran
123172 Základy rodinné výchovy (příručka pro odborná učiliště)
(Základní škola praktické)
70 rodinná výchova 3. upravené vydání, 56 stran
123228 Sadovnictví
(Základní škola praktické)
90 sadovnictví 1. vydání; 96 stran
123242 Technologie úklidových prací
(Základní škola praktické)
75 technologie 1. vydání; 76 stran
123241 Technologie šití a oprav prádla
(Základní škola praktické)
105 technologie 1. vydání; 98 stran
123239 Technologie kuchyňského provozu
(Základní škola praktické)
85 technologie 1. vydání; 124 stran
123240 Technologie provozu prádelen
(Základní škola praktické)
70 technologie 1. vydání; 72 stran
123260 Technologie šití oděvů a prádla
(Základní škola praktické)
160 technologie 1. vydání; 120 stran
123207 Technologie kuchařských prací
(Základní škola praktické)
140 technologie 3. vydání; 152 stran
123202 Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních
(Základní škola praktické)
90 technologie 1. vydání; 84 stran
123290 Technologie výroby oděvů
(Základní škola praktické)
200 technologie NEDOSTUPNÉ! 1.vydání; 170 stran
123103 Stolní tenis
(Základní škola praktické)
10 tělesná výchova 1. vydání; 20 stran
123102 Lyžování a jiné aktivity na sněhu
(Základní škola praktické)
15 tělesná výchova 1.vydání; 52 stran
123294 Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme (vlastivěda)
(Základní škola praktické)
100 vlastivěda 1. vydání, 52 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 151 - 165; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)