Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 151 - 165; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123274 Obecný přírodopis (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
30 přírodopis 1. vydání; 16 stran
123289 Fyzika - mechanika, termodynamika, akustika
(Základní škola praktické)
230 fyzika 1.vydání; 104 stran + příloha 8 stran
123287 Palatolalie, afázie - metodika reedukace
(Základní škola praktické)
60 metodický materiál - logopedie 1.vydání, 48 stran
123300 Základy angličtiny 1 - MY WORLD, metodická příručka MP
(Základní škola praktické)
25 anglický jazyk 1.vydání, 32 stran
sada Základy angličtiny 1 - MY WORLD (soubor - učebnice, pracovní sešit, metodická příručka)
(Základní škola praktické)
140 anglický jazyk 1. vydání
123112 Český jazyk pro 7.ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 český jazyk 5. vydání; 40 stran
123291 Dějepis - Novověk
(Základní škola praktické)
322 dějepis 1. vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123292 Přírodopis - Biologie člověka
(Základní škola praktické)
358 Přírodopis 1. vydání, 78 stran + příloha 8 stran
123293 Fyzika - elektřina a magnetismus, optika, astronomie
(Základní škola praktické)
302 fyzika 1. vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123294 Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme (vlastivěda)
(Základní škola praktické)
100 vlastivěda 1. vydání, 52 stran
123295 Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme PS (vlastivěda)
(Základní škola praktické)
50 vlastivěda 1.vydání, 32 stran
123296 Člověk a jeho svět - Lidé kolem nás (vlastivěda)
(Základní škola praktické)
100 vlastivěda 1. vydání, 48 stran
123297 Člověk a jeho svět - Lidé kolem nás PS (vlastivěda)
(Základní škola praktické)
50 vlastivěda 1. vydání, 32 stran
123298 Člověk a jeho svět - Lidé a čas (vlastivěda)
(Základní škola praktické)
100 vlastivěda 1. vydání, 40 stran
123299 Člověk a jeho svět - Lidé a čas PS (vlastivěda)
(Základní škola praktické)
50 vlastivěda 1. vydání, 28 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 151 - 165; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)