Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Základní škola pro sluchově postižené

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 16 - 28; celkem 28 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123231 Základy chemie I
(Základní škola pro sluchově postižené)
250 chemie 1. vydání; 72 stran
123173 Přehled učiva matematiky II (geometrie)
(Základní škola pro sluchově postižené)
110 matematika 1. vydání; 160 stran
123124 Přehled učiva matematiky I (aritmetika, algebra)
(Základní škola pro sluchově postižené)
110 matematika 1. vydání; 156 stran
123229 Člověk ve společnosti
(Základní škola pro sluchově postižené)
160 občanská výchova 1. vydání; 140 stran
123249 Přírodopis - Zoologie II
(Základní škola pro sluchově postižené)
330 přírodopis 1. vydání; 96 stran + příloha 12 stran
123246 Přírodopis - Zoologie I
(Základní škola pro sluchově postižené)
340 přírodopis 1. vydání; 80 stran
123221 Přírodopis - Botanika
(Základní škola pro sluchově postižené)
265 přírodopis 1. vydání; 76 stran
123292 Přírodopis - Biologie člověka
(Základní škola pro sluchově postižené)
358 Přírodopis 1. vydání, 78 stran + příloha 8 stran
123304 Přírodopis - Země, naše planeta
(Základní škola pro sluchově postižené)
350 přírodopis 1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123192 Obecný zeměpis
(Základní škola pro sluchově postižené)
220 zeměpis MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!; 1. vydání; 88 stran
123235 Znakování pro každý den
(Základní škola pro sluchově postižené)
230 znakový jazyk MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!; 1. vydání; 100 stran
123226 Než půjdeme do školy
(Základní škola pro sluchově postižené)
470 znakový jazyk MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!; 1. vydání; 128 stran
123160 Učíme se českou znakovou řeč
(Základní škola pro sluchově postižené)
450 znakový jazyk 3. vydání; 128 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 16 - 28; celkem 28 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)