Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Základní škola pro sluchově postižené

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 16 - 28; celkem 28 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123191 Dějepis - Pravěk a starověk I
(Základní škola pro sluchově postižené)
220 dějepis MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!,1. vydání; 72 stran + časo
123173 Přehled učiva matematiky II (geometrie)
(Základní škola pro sluchově postižené)
110 matematika 1. vydání; 160 stran
123160 Učíme se českou znakovou řeč
(Základní škola pro sluchově postižené)
450 znakový jazyk 3. vydání; 128 stran
123124 Přehled učiva matematiky I (aritmetika, algebra)
(Základní škola pro sluchově postižené)
110 matematika 1. vydání; 156 stran
123121 Čítanka I pro 1. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
200 český jazyk MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!,1. vydání; 160 stran
123122 Čítanka II pro 2. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
200 český jazyk 1. vydání; 168 stran
123123 Čítanka III pro 2. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
200 český jazyk 1. vydání; 168 stran
123289 Fyzika - mechanika, termodynamika, akustika
(Základní škola pro sluchově postižené)
230 fyzika 1.vydání; 104 stran + příloha 8 stran
123291 Dějepis - Novověk
(Základní škola pro sluchově postižené)
322 dějepis 1. vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123292 Přírodopis - Biologie člověka
(Základní škola pro sluchově postižené)
358 Přírodopis 1. vydání, 78 stran + příloha 8 stran
123293 Fyzika - elektřina a magnetismus, optika, astronomie
(Základní škola pro sluchově postižené)
302 fyzika 1. vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123305 Dějepis - Nejnovější dějiny
(Základní škola pro sluchově postižené)
340 dějepis 1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123304 Přírodopis - Země, naše planeta
(Základní škola pro sluchově postižené)
350 přírodopis 1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 16 - 28; celkem 28 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)