Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Základní škola praktická

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 16 - 30; celkem 72 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123044 Čítanka pro 3. ročník
(Základní škola praktická)
145 český jazyk 3. vydání, 120 stran
123262 Pravopisná cvičení I
(Základní škola praktická)
60 český jazyk MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 1. vydání, 48 stran
123263 Pravopisná cvičení II
(Základní škola praktická)
60 český jazyk 1. vydání, 48 stran
123112 Český jazyk pro 7.ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
50 český jazyk 5. vydání; 40 stran
123275 Starověk
(Základní škola praktická)
75 dějepis 1.vydání, 54 stran
123276 Starověk pracovní sešit
(Základní škola praktická)
40 dějepis 1.vydání, 24 stran
123319 Fyzika 9 (učebnice)
(Základní škola praktická)
100 fyzika NEDOSTUPNÉ! 1.vydání; 104 stran
123320 Fyzika 9 (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
50 fyzika 1.vydání; 32 stran
123100 Fyzika pro 9. ročník (učebnice)
(Základní škola praktická)
40 fyzika 96 stran; DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB - STARŠÍ VYDÁNÍ!!!
123277 Fyzika 7 - 1. část (učebnice)
(Základní škola praktická)
75 fyzika 1.vydání; 56 stran
123278 Fyzika 7 - 1. část (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
35 fyzika 1.vydání; 24 stran
123279 Fyzika 7 - 2. část (učebnice)
(Základní škola praktická)
75 fyzika 1.vydání; 48 stran
123280 Fyzika 7 - 2. část (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
25 fyzika 1.vydání; 16 stran
123308 Fyzika 8 (učebnice)
(Základní škola praktická)
100 fyzika 1. vydání; 104 stran
123309 Fyzika 8 (pracovní sešit)
(Základní škola praktická)
50 fyzika 1. vydání; 40 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 16 - 30; celkem 72 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)