Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 16 - 30; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123114 Český jazyk pro 9. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 český jazyk 5. vydání; 32 stran
123096 Český jazyk pro 9. ročník
(Základní škola praktické)
95 český jazyk 5. vydání; 72 stran
123095 Český jazyk pro 8. ročník
(Základní škola praktické)
95 český jazyk 4. vydání; 80 stran
123091 Český jazyk pro 6. ročník
(Základní škola praktické)
95 český jazyk 2. vydání; 88 stran
123092 Český jazyk pro 6. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 český jazyk 5. vydání; 48 stran
123093 Český jazyk pro 7. ročník
(Základní škola praktické)
95 český jazyk 3. vydání; 84 stran
123089 Český jazyk pro 5. ročník
(Základní škola praktické)
95 český jazyk 4. vydání; 88 stran
123090 Český jazyk pro 5. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
40 český jazyk 5. vydání; 32 stran
123076 Český jazyk pro 4. ročník
(Základní škola praktické)
95 český jazyk 2. vydání; 80 stran
123078 Český jazyk pro 4. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
45 český jazyk 6. vydání; 40 stran
123044 Čítanka pro 3. ročník
(Základní škola praktické)
145 český jazyk 3. vydání, 120 stran
123262 Pravopisná cvičení I
(Základní škola praktické)
60 český jazyk MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 1. vydání, 48 stran
123263 Pravopisná cvičení II
(Základní škola praktické)
60 český jazyk 1. vydání, 48 stran
123112 Český jazyk pro 7.ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 český jazyk 5. vydání; 40 stran
123248 Dějepis - Středověk
(Základní škola praktické)
240 dějepis 1. vydání; 80 stran + časová osa + příloha 12 stra
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 16 - 30; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)