Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 136 - 150; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123070 Prvouka pro 1. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
60 prvouka 5. rozšířené vydání; 52 stran
123049 Prvouka pro 1. až 3. ročník (metodická příručka)
(Základní škola praktické)
15 prvouka 2. vydání; 20 stran
123249 Přírodopis - Zoologie II
(Základní škola praktické)
330 přírodopis 1. vydání; 96 stran + příloha 12 stran
123246 Přírodopis - Zoologie I
(Základní škola praktické)
340 přírodopis 1. vydání; 80 stran
123221 Přírodopis - Botanika
(Základní škola praktické)
265 přírodopis 1. vydání; 76 stran
123326 Přírodopis-Země naše planeta (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
40 přírodopis 1.vydání; 24 stran
123325 Přírodopis-Země naše planeta (učebnice)
(Základní škola praktické)
100 přírodopis 1.vydání; 92 stran
123273 Obecný přírodopis (učebnice)
(Základní škola praktické)
75 přírodopis 1. vydání; 56 stran
123274 Obecný přírodopis (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
30 přírodopis 1. vydání; 16 stran
123292 Přírodopis - Biologie člověka
(Základní škola praktické)
358 Přírodopis 1. vydání, 78 stran + příloha 8 stran
123316 Přírodopis-Biologie člověka (učebnice)
(Základní škola praktické)
100 přírodopis 1.vydání; 72 stran
123317 Přírodopis-Biologie člověka (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 přírodopis 1.vydání; 24 stran
123304 Přírodopis - Země, naše planeta
(Základní škola praktické)
350 přírodopis 1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
123307 Přírodopis - Zoologie (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
46 přírodopis 1. vydání; 20 stran
123306 Přírodopis - Zoologie (učebnice)
(Základní škola praktické)
100 přírodopis 1.vydání; 80 stran;
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 136 - 150; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)