Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 136 - 150; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123257 Matematika pro 7. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
55 matematika 1. vydání; 48 stran
123258 Matematika pro 8. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
55 matematika 2. vydání; 48 stran
123259 Matematika pro 9. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
55 matematika MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 3. vydání
123262 Pravopisná cvičení I
(Základní škola praktické)
60 český jazyk MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 1. vydání, 48 stran
123263 Pravopisná cvičení II
(Základní škola praktické)
60 český jazyk 1. vydání, 48 stran
123270 Mutismus - metodika reedukace
(Základní škola praktické)
60 metodický materiál - logopedie 1. vydání; 36 stran
123271 Psychologie sluchově postižených ve školní praxi
(Základní škola praktické)
130 metodický materiál - sluchové postižení 1.vydání; 64 stran
123272 Strukturované učení pro žáky s autismem
(Základní škola praktické)
220 autismus NEDOSTUPNÉ!! 1. vydání; 112 stran
123277 Fyzika 7 - 1. část (učebnice)
(Základní škola praktické)
75 fyzika 1.vydání; 56 stran
123278 Fyzika 7 - 1. část (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
35 fyzika 1.vydání; 24 stran
123279 Fyzika 7 - 2. část (učebnice)
(Základní škola praktické)
75 fyzika 1.vydání; 48 stran
123280 Fyzika 7 - 2. část (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
25 fyzika 1.vydání; 16 stran
123275 Starověk
(Základní škola praktické)
75 dějepis 1.vydání, 54 stran
123276 Starověk pracovní sešit
(Základní škola praktické)
40 dějepis 1.vydání, 24 stran
123273 Obecný přírodopis (učebnice)
(Základní škola praktické)
75 přírodopis 1. vydání; 56 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 136 - 150; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)