Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 121 - 135; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123250 Občanská výchova I
(Odborná učiliště a praktické školy)
50 občanská výchova MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!! 1. vydání; 104 stran
123251 Občanská výchova II
(Odborná učiliště a praktické školy)
50 občanská výchova 1.vydání; 72 stran
123252 Občanská výchova III
(Odborná učiliště a praktické školy)
50 občanská výchova 1. vydání; 64 stran
123301 Výchova k občanství 1 - Člověk v demokratickém státě - pracovní sešit
(Odborná učiliště a praktické školy)
35 občanská výchova 1. vydání, 24 stran
123199 Oděvní materiály
(Odborná učiliště a praktické školy)
80 oděvní materiály 2. vydání; 136 stran
123227 Ovocnictví
(Odborná učiliště a praktické školy)
85 ovocnictví 1. vydání; 108 stran
123117/2s Chodíme do školy 1
(Odborná učiliště a praktické školy)
110 prvouka 2.vydání; 32 stran; spirála
123120 Věcné učení (metodická příručka)
(Odborná učiliště a praktické školy)
40 prvouka 2. vydání; 48 stran
123119 Chodíme do školy 3
(Odborná učiliště a praktické školy)
95 prvouka 2. vydání; 16 listů; volné listy
123119/2s Chodíme do školy 3
(Odborná učiliště a praktické školy)
110 prvouka 2.vydání; 32 stran; spirála
123118 Chodíme do školy 2
(Odborná učiliště a praktické školy)
95 prvouka 2. vydání; 16 listů; volné listy
123118/2s Chodíme do školy 2
(Odborná učiliště a praktické školy)
110 prvouka 2.vydání; 32 stran; spirála
123117 Chodíme do školy 1
(Odborná učiliště a praktické školy)
95 prvouka 2. vydání; 16 listů; volné listy
123072 Prvouka pro 3. ročník (pracovní sešit)
(Odborná učiliště a praktické školy)
40 prvouka 6. vydání; 48 stran
123071 Prvouka pro 2. ročník (pracovní sešit)
(Odborná učiliště a praktické školy)
40 prvouka 5. vydání; 48 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 121 - 135; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)