Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 121 - 135; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123068 Matematika pro 4. ročník
(Základní škola praktické)
95 matematika MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 4. vydání; 96 stran
123281 Výchova k občanství 1 - Člověk v demokratickém státě
(Základní škola praktické)
80 občanská výchova 1. vydání, 72 stran
123052 Matematika pro 2. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 matematika 5. vydání; 56 stran
123053 Matematika pro 3. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 matematika 4. vydání; 48 stran
123049 Prvouka pro 1. až 3. ročník (metodická příručka)
(Základní škola praktické)
15 prvouka 2. vydání; 20 stran
123050 Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol - tabulky
(Základní škola praktické)
70 metodický materiál - specifické poruchy učení 1. vydání; 48 stran
123048 Náprava dyslektických a dysortografických obtíží u žáků zvláštních škol - metodická příručka
(Základní škola praktické)
40 metodický materiál - specifické poruchy učení 2. vydání; 40 stran
123044 Čítanka pro 3. ročník
(Základní škola praktické)
145 český jazyk 3. vydání, 120 stran
123043 Matematika pro 2. ročník
(Základní škola praktické)
95 matematika 4. vydání; 40 stran
123042 Matematika pro 3. ročník
(Základní škola praktické)
95 matematika 5. vydání; 64 stran
123037 Hudební výchova pro 4. až 6. ročník speciálních škol
(Základní škola praktické)
27 hudební výchova NEDOSTUPNÉ! 2. vydání; 144 stran
123035 Vzdělávací program zvláštní školy
(Základní škola praktické)
45 vzdělávací program 2. upravené vydání; 96 stran
123250 Občanská výchova I
(Základní škola praktické)
50 občanská výchova MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!! 1. vydání; 104 stran
123251 Občanská výchova II
(Základní škola praktické)
50 občanská výchova 1.vydání; 72 stran
123252 Občanská výchova III
(Základní škola praktické)
50 občanská výchova 1. vydání; 64 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 121 - 135; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)