Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 106 - 120; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123089 Český jazyk pro 5. ročník
(Základní škola praktické)
95 český jazyk 4. vydání; 88 stran
123090 Český jazyk pro 5. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
40 český jazyk 5. vydání; 32 stran
123088 Matematika pro 6. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 matematika 5. vydání; 48 stran
123087 Matematika pro 6. ročník
(Základní škola praktické)
95 matematika 2. vydání; 96 stran
123086 Matematika pro 5. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 matematika 6. vydání; 48 stran
123085 Matematika pro 5. ročník
(Základní škola praktické)
100 matematika 4. vydání; 88 stran
123325 Přírodopis-Země naše planeta (učebnice)
(Základní škola praktické)
100 přírodopis 1.vydání; 92 stran
123076 Český jazyk pro 4. ročník
(Základní škola praktické)
95 český jazyk 2. vydání; 80 stran
123078 Český jazyk pro 4. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
45 český jazyk 6. vydání; 40 stran
123286 Základy angličtiny 1 - MY WORLD (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
60 anglický jazyk 1. vydání; 32 stran
123285 Základy angličtiny 1 - MY WORLD (učebnice)
(Základní škola praktické)
95 anglický jazyk 1.vydání, 28 stran
123072 Prvouka pro 3. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
40 prvouka 6. vydání; 48 stran
123071 Prvouka pro 2. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
40 prvouka 5. vydání; 48 stran
123069 Matematika pro 4. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
50 matematika 7. vydání; 56 stran
123070 Prvouka pro 1. ročník (pracovní sešit)
(Základní škola praktické)
60 prvouka 5. rozšířené vydání; 52 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 106 - 120; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)