Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 181 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123249 Přírodopis - Zoologie II
(Základní škola pro sluchově postižené)
330 přírodopis 1. vydání; 96 stran + příloha 12 stran
123246 Přírodopis - Zoologie I
(Základní škola pro sluchově postižené)
340 přírodopis 1. vydání; 80 stran
123247 Český jazyk I pro 2. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
300 český jazyk NEDOSTUPNÉ!!! 1. vydání; 140 stran
123248 Dějepis - Středověk
(Základní škola pro sluchově postižené)
240 dějepis 1. vydání; 80 stran + časová osa + příloha 12 stra
123245 Opožděný vývoj řeči - Dysfázie - metodika reedukace
(Základní škola pro sluchově postižené)
100 metodický materiál - logopedie 1.vydání; 104 stran
123244 Výtvarná výchova - nápady do školních lavic
(Základní škola pro sluchově postižené)
70 výtvarná výchova 1. vydání
123242 Technologie úklidových prací
(Základní škola pro sluchově postižené)
75 technologie 1. vydání; 76 stran
123243 Raná péče o dítě se sluchovým postižením
(Základní škola pro sluchově postižené)
100 metodický materiál - sluchové postižení 3.upravené vydání; 96 stran
123241 Technologie šití a oprav prádla
(Základní škola pro sluchově postižené)
105 technologie 1. vydání; 98 stran
123239 Technologie kuchyňského provozu
(Základní škola pro sluchově postižené)
85 technologie 1. vydání; 124 stran
123240 Technologie provozu prádelen
(Základní škola pro sluchově postižené)
70 technologie 1. vydání; 72 stran
123235 Znakování pro každý den
(Základní škola pro sluchově postižené)
230 znakový jazyk MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!; 1. vydání; 100 stran
123237 Základy chemie I ( pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
150 chemie 1. vydání; 56 stran
123117/2s Chodíme do školy 1
(Základní škola pro sluchově postižené)
110 prvouka 2.vydání; 32 stran; spirála
123234 Kompenzační a didaktické pomůcky pro děti a žáky s tělesným postižení
(Základní škola pro sluchově postižené)
65 metodický materiál - tělesné postižení 1. vydání; 32 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 181 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)