Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Základní škola pro sluchově postižené

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 28 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123249 Přírodopis - Zoologie II
(Základní škola pro sluchově postižené)
330 přírodopis 1. vydání; 96 stran + příloha 12 stran
123246 Přírodopis - Zoologie I
(Základní škola pro sluchově postižené)
340 přírodopis 1. vydání; 80 stran
123247 Český jazyk I pro 2. stupeň
(Základní škola pro sluchově postižené)
300 český jazyk NEDOSTUPNÉ!!! 1. vydání; 140 stran
123248 Dějepis - Středověk
(Základní škola pro sluchově postižené)
240 dějepis 1. vydání; 80 stran + časová osa + příloha 12 stra
123235 Znakování pro každý den
(Základní škola pro sluchově postižené)
230 znakový jazyk MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!; 1. vydání; 100 stran
123237 Základy chemie I ( pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
150 chemie 1. vydání; 56 stran
123231 Základy chemie I
(Základní škola pro sluchově postižené)
250 chemie 1. vydání; 72 stran
123230 Základy fyziky
(Základní škola pro sluchově postižené)
315 fyzika MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!;1. vydání; 96 stran
123229 Člověk ve společnosti
(Základní škola pro sluchově postižené)
160 občanská výchova 1. vydání; 140 stran
123224 Učíme se češtinu - II (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
70 český jazyk 1. vydání; 60 stran
123225 Učíme se češtinu - III (pracovní sešit)
(Základní škola pro sluchově postižené)
70 český jazyk 1. vydání; 60 stran
123226 Než půjdeme do školy
(Základní škola pro sluchově postižené)
470 znakový jazyk MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!; 1. vydání; 128 stran
123221 Přírodopis - Botanika
(Základní škola pro sluchově postižené)
265 přírodopis 1. vydání; 76 stran
123222 Dějepis - Starověk II
(Základní škola pro sluchově postižené)
235 dějepis 1. vydání; 84 stran + časová osa
123192 Obecný zeměpis
(Základní škola pro sluchově postižené)
220 zeměpis MOMENTÁLNĚ ROZEBRÁNO!!!; 1. vydání; 88 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 28 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)