Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Odborná učiliště a praktické školy

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 27 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123242 Technologie úklidových prací
(Odborná učiliště a praktické školy)
75 technologie 1. vydání; 76 stran
123241 Technologie šití a oprav prádla
(Odborná učiliště a praktické školy)
105 technologie 1. vydání; 98 stran
123239 Technologie kuchyňského provozu
(Odborná učiliště a praktické školy)
85 technologie 1. vydání; 124 stran
123240 Technologie provozu prádelen
(Odborná učiliště a praktické školy)
70 technologie 1. vydání; 72 stran
123227 Ovocnictví
(Odborná učiliště a praktické školy)
85 ovocnictví 1. vydání; 108 stran
123228 Sadovnictví
(Odborná učiliště a praktické školy)
90 sadovnictví 1. vydání; 96 stran
123217 Zelinářství
(Odborná učiliště a praktické školy)
80 zelinářství 2. vydání; 64 stran
123218 Květinářství
(Odborná učiliště a praktické školy)
120 květinářství 1. vydání; 160 stran
123209 Epidemiologie a hygiena
(Odborná učiliště a praktické školy)
75 epidemiologie a hygiena 1. vydání; 46 stran
123260 Technologie šití oděvů a prádla
(Odborná učiliště a praktické školy)
160 technologie 1. vydání; 120 stran
123207 Technologie kuchařských prací
(Odborná učiliště a praktické školy)
140 technologie 3. vydání; 152 stran
123208 Zdravověda pro 2. ročník
(Odborná učiliště a praktické školy)
80 zdravověda 1. vydání; 104 stran
123203 Hospodářské výpočty
(Odborná učiliště a praktické školy)
90 hospodářské výpočty 1. vydání; 184 stran
123202 Technologie ve zdravotnických a sociálních zařízeních
(Odborná učiliště a praktické školy)
90 technologie 1. vydání; 84 stran
123201 Zdravověda pro 1. ročník
(Odborná učiliště a praktické školy)
75 zdravověda 1. vydání; 70 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 27 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)