Septima - Nakladatelství

Učebnice a pracovní sešity - Základní škola speciální

(*ceny jsou uváděny bez DPH)

Nakladatelství Septima vydává učebnice a pracovní sešity pro základní školy praktické v ucelených řadách pro předměty: český jazyk, člověk a jeho svět (prvouka, vlastivěda), výchova k občanství, matematika, člověk a příroda (přírodopis, fyzika). Pro učitele základních škol praktických byly vydány metodické příručky pro výuku oborů umění a kultura (hudební výchova, výtvarná výchova) a člověk a zdraví (tělesná výchova), dále několik příruček pro logopedickou péči a pro péči o žáky se specifickými poruchami učení a autismem. Pro odborná učiliště a praktické školy vyšly ucelené řady učebnic pro všeobecně vzdělávací předměty: český jazyk, matematika a výchova k občanství. Ve vydávání učebnic odborných předmětů se nakladatelství zaměřilo na obory zahradnické, kuchařské, na provoz ve zdravotnických a sociálních zařízeních, na šití oděvů a prádla.
Učební materiály pro základní školy pro sluchově postižené vycházejí postupně; v současnosti jsou základním školám pro sluchově postižené k dispozici ucelené řady učebnic a dalších učebních materiálů pro čtení, matematiku, fyziku, výchovu k občanství, dějepis, přírodopis a pro vzdělávací obor člověk a jeho svět. Pro učitele těžce sluchově postižených žáků vyšlo 18 metodických příruček.
Nakladatelství Septima rovněž vydalo ojedinělou řadu publikací respektujících bilingvální model vzdělávání. Jedná se o učebnice pro výuku znakové řeči u malých dětí s těžkým postižením sluchu – jsou využívány ve školách i v rodinách. Umožňují rozvinout slovní zásobu dětí ve znakové řeči na úroveň zralosti pro povinnou školní docházku.

Název knihy:  
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 17 knih | následující položky »»
  číslo název cena* předmět poznámka  
123117/2s Chodíme do školy 1
(Základní škola speciální)
110 prvouka 2.vydání; 32 stran; spirála
123323 Matematika II - PS 2
(Základní škola speciální)
75 matematika MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ! 1.vydání; 48 stran
123324 Matematika II - PS 3
(Základní škola speciální)
75 matematika 1.vydání; 52 stran
123165 Počty pro střední stupeň
(Základní škola speciální)
50 matematika DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB!! 2. vydání, 64 stran
123312 Matematika I
(Základní škola speciální)
120 matematika 1. vydání, 72 stran
123313 Matematika I - PS 1
(Základní škola speciální)
60 matematika 1.vydání, 48 stran
123314 Matematika I - PS 2
(Základní škola speciální)
60 matematika 1. vydání, 52 stran
123315 Matematika I - PS 3
(Základní škola speciální)
60 matematika 1. vydání, 52 stran
123120 Věcné učení (metodická příručka)
(Základní škola speciální)
40 prvouka 2. vydání; 48 stran
123119 Chodíme do školy 3
(Základní škola speciální)
95 prvouka 2. vydání; 16 listů; volné listy
123119/2s Chodíme do školy 3
(Základní škola speciální)
110 prvouka 2.vydání; 32 stran; spirála
123118 Chodíme do školy 2
(Základní škola speciální)
95 prvouka 2. vydání; 16 listů; volné listy
123118/2s Chodíme do školy 2
(Základní škola speciální)
110 prvouka 2.vydání; 32 stran; spirála
123117 Chodíme do školy 1
(Základní škola speciální)
95 prvouka 2. vydání; 16 listů; volné listy
123321 Matematika II
(Základní škola speciální)
125 matematika 1. vydání; 74 stran
«« předchozí položky   |   zobrazuji knihy 1 - 15; celkem 17 knih | následující položky »»

(*ceny jsou uváděny bez DPH)