Septima - Polygrafický provoz

Základy angličtiny 1 - MY WORLD (soubor - učebnice, pracovní sešit, metodická příručka)

autor: Klímová, Alena
cena: 140 Kč
obchodní číslo: sada
poznámka: 1. vydání
předmět: anglický jazyk
určeno pro: základní školy praktické
Soubor zcela nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk. Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a v souladu s ním se zaměřuje na osvojování si jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných situacích. Učebnice i sešit jsou bohatě ilustrovány. Součástí je metodický průvodce a slovníčky.