Septima - Polygrafický provoz

Sbírka úloh z matematiky II

autor: Kubová a kol.
cena: 90 Kč
obchodní číslo: 123328
poznámka: 1. vydání; 140 stran
předmět: matematika
určeno pro: základní školy praktické
Obsahem Sbírky úloh z matematiky II je učivo 6. až 9. ročníku základní školy. Obsah tvoří následující témata; 6. ročník: Sčítání a odčítání do 10 000; Dělení se zbytkem v oboru do 100; Procvičování geometrie. 7. ročník: Číselný obor do milionu; Písemné násobení a dělení přirozených čísel do 1000; Geometrie. 8. ročník: Písemné dělení dvojciferným číslem; Zlomky; Desetinná čísla; Geometrie. 9. ročník: Dělení desetinných čísel; Poměr; Procento; Geometrie.