Septima - Polygrafický provoz

Matematika II

autor: Blažková, Gundzová
cena: 125 Kč
obchodní číslo: 123321
poznámka: 1. vydání; 74 stran
předmět: matematika
určeno pro: základní školy speciální
Učebnice a tři pracovní sešity jsou souborem učebních materiálů pro 2.období 1.stupně a jsou zpracovány v souladu s RVP pro základní školy speciální. Obsahují tato témata: Pojmy vpravo, vlevo, uprostřed, seznámení s nulou, sčítání a odčítání do 6, do 7, do 8, do 9, do 10, manipulace s penězi do 10, numerace v oboru do 20, určování času, numerace v oboru do 100, jednotky času, měření, vážení, jednotky délky a hmotnosti, čára a přímka. Učebnice je bohatě ilustrovaná, ilustrace jsou barevné.