Septima - Polygrafický provoz

Fyzika 9 (učebnice)

autor: Macháček
cena: 100 Kč
obchodní číslo: 123319
poznámka: NEDOSTUPNÉ! 1.vydání; 104 stran
předmět: fyzika
určeno pro: základní školy praktické
Soubor učebnice a pracovního sešitu Fyzika 9 zahrnuje dva obsáhlé tematické celky: Energie (např. elektromagnet, zvonek, telefon, relé, Faradayův pokus,generátor, střídavý proud, elektrárny, význam elektřiny, výhody a nevýhody různých zdrojů energie, transformátor, rozvod elektrické energie, tepelné účinky elektrického proudu, zkrat, pojistka, jistič, elektromotory, jak měříme elektrickou energii, příkon, využití elektrické energie doma, v autě apod., bezpečnost při práci s elektrickým zařízením, blesk, bleskosvod, jaderná energie, jaderná elektrárna, jaderné zbraně, radioaktivita Slunce) a Vesmír (sluneční soustava, planeta Země, Měsíc, hvězdy). Autorův výklad je důsledně propojován s každodenní praxí a opírá se o množství názorných ilustrací.