Septima - Polygrafický provoz

Přírodopis-Biologie člověka (učebnice)

autor: Skýbová
cena: 100 Kč
obchodní číslo: 123316
poznámka: 1.vydání; 72 stran
předmět: přírodopis
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice spolu s pracovním sešitem poskytují ucelený přehled biologie člověka: Původ a vývoj člověka, Orgánové soustavy člověka, Růst a vývoj člověka, První pomoc (nemoci a úrazy). Učebnice obsahuje asi 300 barevných nákresů a fotografií. Učivo je doplněno velkým množstvím názorných ilustrací, schémat a fotografií. Rozšiřující učivo je označeno slabým podtiskem a na závěr každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které mohou učitelé s žáky využít k procvičování a upevňování učiva.