Septima - Polygrafický provoz

Dějepis - Nejnovější dějiny

autor: Parkan, Málková, Mikeska
cena: 340 Kč
obchodní číslo: 123305
poznámka: 1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
předmět: dějepis
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Závěrečná učebnice předmětové řady se zaměřuje na historii 20. století: Svět ve válce 1914-1918, Svět a ČSR mezi světovými válkami, Svět ve válce 1939-1945, Československo v období druhé světové války, Svět v letech 1945-2009. Text je doplněn názornými mapkami a dobovými fotografiemi. Přílohou je Slovník vybraných odborných pojmů ve znakovém jazyce.