Septima - Polygrafický provoz

Přírodopis - Země, naše planeta

autor: Skýbová,Teodoridis
cena: 350 Kč
obchodní číslo: 123304
poznámka: 1.vydání; 96 stran + příloha 8 stran
předmět: přírodopis
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Poslední učebnice předmětové řady je věnována Zemi jako živé planetě. Obsahuje jednak poznatky z geologie (minerály, horniny, historický vývoj planety Země), jednak poznatky z ekologie (lidé a prostředí, ochrana přírody). Je do ní vložena příloha - slovník vybraných odborných pojmů ve znakovém jazyce.