Septima - Polygrafický provoz

Výchova k občanství 1 - Člověk v demokratickém státě - pracovní sešit

autor: Dvořáková, Dvořák
cena: 35 Kč
obchodní číslo: 123301
poznámka: 1. vydání, 24 stran
předmět: občanská výchova
určeno pro: základní školy praktické
Pracovní sešit je nedílnou součástí učebnice, slouží k procvičování probíraného učiva.