Septima - Polygrafický provoz

Člověk a jeho svět - Lidé a čas (vlastivěda)

autor: Matušková, Šmolíková
cena: 100 Kč
obchodní číslo: 123298
poznámka: 1. vydání, 40 stran
předmět: vlastivěda
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice obsahuje učivo vlastivědy 4. a 5. ročníku základní školy praktické. Obsahuje následující kapitoly: Čas; Vykopávky, Staré předměty; Vyprávění o starých časech; Staré knihy, obrazy a mapy; Život v pravěku; Vznik zemědělství; Pověsti; Jak žili staří Slované; Počátky českého státu; Život ve středověku; Co lidé jedli; Jak se oblékali; Jak lidé bydleli; Jak lidé cestovali a dopravovali náklady; Minulostí naší obce; Naše památky, tradice a zvyky; Minulostí našeho kraje; O některých státních svátcích. V učebnici je velké množství čtyřbarevných ilustrací a fotografií.