Septima - Polygrafický provoz

Člověk a jeho svět - Místo, kde žijeme (vlastivěda)

autor: Matušková, Šmolíková
cena: 100 Kč
obchodní číslo: 123294
poznámka: 1. vydání, 52 stran
předmět: vlastivěda
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice obsahuje učivo vlastivědy 4.a 5.ročníku základní školy praktické. Jsou zde zpracovány následující kapitoly: Domov; Škola; Krajina, kde žijeme; Světové strany; Plán; Mapa; Minulostí naší obce; Naše obec dnes; Orientujeme se v okolí naší obce; Co je v naší obci zajímavého; Naše životní prostředí; Nad mapou České republiky; Co je to region; Příroda naší země - Povrch, vodstvo; Člověk a příroda; Kdo žije v České republice; Velká města České republiky; Státní symboly; Nad mapou Evropy; O zemích, které s námi sousedí; Cestujeme po Evropě. V učebnici jsou barevné ilustrace a fotografie.