Septima - Polygrafický provoz

Fyzika - elektřina a magnetismus, optika, astronomie

autor: Macháček
cena: 302 Kč
obchodní číslo: 123293
poznámka: 1. vydání; 96 stran + příloha 8 stran
předmět: fyzika
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Třetí učebnice fyziky se věnuje následujícím tématům: Elektromagnetické a světelné děje a Vesmír. Stejně jako v předchozích učebnicích předmětové řady i zde se žáci učí praktické činnosti a dovednosti, nikoli odříkávání pouček. Přílohou je slovník odborných pojmů ve znakovém jazyce.