Septima - Polygrafický provoz

Přírodopis - Biologie člověka

autor: Skýbová
cena: 358 Kč
obchodní číslo: 123292
poznámka: 1. vydání, 78 stran + příloha 8 stran
předmět: Přírodopis
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Učebnice (dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání) obsahuje tyto kapitoly: Původ a vývoj člověka, Lidská plemena, Tkáně, Orgánové soustavy člověka, Genetika, První pomoc. Do učebnice je vložena Příloha odborných pojmů ve znakovém jazyce.