Septima - Polygrafický provoz

Dějepis - Novověk

autor: Parkan, Mikeska, Málková
cena: 322 Kč
obchodní číslo: 123291
poznámka: 1. vydání; 96 stran + příloha 8 stran
předmět: dějepis
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Učebnice obsahuje tři hlavní kapitoly: Počátky novověku, Vývoj novodobé společnosti v 17. a 18. století, Novověká Evropa v 19. století. Učebnice je bohatě ilustrována a obsahuje i přílohu - Slovník vybraných pojmů ve znakovém jazyce.