Septima - Polygrafický provoz

Fyzika - mechanika, termodynamika, akustika

autor: Macháček
cena: 230 Kč
obchodní číslo: 123289
poznámka: 1.vydání; 104 stran + příloha 8 stran
předmět: fyzika
určeno pro: ZŠ pro sluchově postižené
Učebnice se věnuje těmto tématům: Pohyb a síla (Newtonovy zákony, otáčivé účinky síly), Mechanické vlastnosti tekutin, Energie, Látky a tělesa (částicové složení látek, skupenství látek), Zvukové děje. Je v ní dána přednost aktivnímu osvojování tohoto učiva před memorováním. Učebnice je plná pokusů a osvojené vědomosti lze zapojit do praxe každodenního života. Kniha je bohatě ilustrovaná. Přílohou je slovník základních odborných pojmů ve znakovém jazyce.