Septima - Polygrafický provoz

Základy angličtiny 1 - MY WORLD (učebnice)

autor: Klímová Alena
cena: 95 Kč
obchodní číslo: 123285
poznámka: 1.vydání, 28 stran
předmět: anglický jazyk
určeno pro: základní školy praktické
ukázka: ke stažení
Soubor zcela nových učebních materiálů je určen pro vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, vzdělávací obor Cizí jazyk. Soubor se skládá ze čtyř částí: vlastní učebnice, pracovní sešit, slovník anglicko-český/česko-anglický a pracovní slovník. Je zpracován podle platného vzdělávacího programu a v souladu s ním se zaměřuje na osvojování si jednoduchých sdělení a základů pravidel komunikace v běžných situacích. Učebnice i sešit jsou bohatě ilustrovány.