Septima - Polygrafický provoz

Fyzika 7 - 1. část (učebnice)

autor: Macháček
cena: 75 Kč
obchodní číslo: 123277
poznámka: 1.vydání; 56 stran
předmět: fyzika
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Zahrnuje tato témata: Měření délky, objemu, hmotnosti a času, Pohyb a rychlost, Síla (gravitační, tření, tlak). Učivo je propojeno s každodenní praxí a opírá se o názorné ilustrace. Za každou kapitolou následují praktické příklady a cvičení.