Septima - Polygrafický provoz

Starověk

autor: Málková
cena: 75 Kč
obchodní číslo: 123275
poznámka: 1.vydání, 54 stran
předmět: dějepis
určeno pro: základní školy praktické
Soubor nových učebních materiálů (učebnice a pracovní sešit)je určen pro vzdělávací oblast Člověk a společnost,vzdělávací obor Dějepis. Je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. Zaměřuje se na historické období,které představují tři stěžejní starověké civilizace: egyptská,řecká a římská. Učebnice je bohatá na ilustrační a fotografický doprovod, přílohou je barevná mapka starověkého světa.