Septima - Polygrafický provoz

Obecný přírodopis (učebnice)

autor: Skýbová
cena: 75 Kč
obchodní číslo: 123273
poznámka: 1. vydání; 56 stran
předmět: přírodopis
určeno pro: základní školy praktické
Učebnice Obecný přírodopis pro základní školy praktické je novým učebním materiálem pro vzdělávací oblast Člověk a příroda. Je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje tyto kapitoly: Vznik života na Zemi, Složení a struktura živých soustav (buňka, tkáně, rozmnožování, základy dědičnosti), Třídění organismů (konkrétně: bakterie, viry, kvasinky, plísně, řasy, lišejníky, prvoci, žahavci), Vývoj a systém rostlin a Vývoj a systém živočichů. Text je bohatě ilustrován. Rozšiřující učivo je označeno slabým podtiskem a na závěr každé kapitoly jsou uvedeny otázky a úkoly, které mohou učitelé s žáky využít k procvičování a upevňování učiva, včetně námětů pro praktické činnosti.