Septima - Polygrafický provoz

Strukturované učení pro žáky s autismem

autor: Vilášková
cena: 220 Kč
obchodní číslo: 123272
poznámka: NEDOSTUPNÉ!! 1. vydání; 112 stran
předmět: autismus
určeno pro: odborná literatura
Příručka je určena všem, kdo se podílejí na výchově a vzdělávání dětí s autismem, s těžkým postižením zraku a lehkým mentálním postižením. Autorka vychází z RVP pro základní vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením a jednotlivé vzdělávací oblasti rozpracovává pro potřeby strukturovaného učení. Publikace obsahuje konkrétní návody na vytvoření úloh pro strukturované učení se zřetelem ke všem zvláštnostem dětí s poruchou autistického spektra. Autorka předkládá vlastní zkušenosti, které nabyla při výchově a vzdělávání nevidomého autistického syna.